Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț, organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere vacantă de șef birou - Birou Protecția Copilului, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Afișare anunț: 22.05.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 22.05.2023 – 12.06.2023

Selecția dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor

Perioadă soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

Proba scrisă: 23.06.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț, organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere vacantă de șef birou -Birou Resurse Umane, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Afișare anunț: 19.05.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 19.05.2023 – 07.06.2023

Selecția dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor

Perioadă soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

Proba scrisă: 21.06.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Attachments:
Download this file (Anunt concurs.docx)Anunt concurs.docx[ ]2023-05-19
Download this file (Formular de inscriere.pdf)Formular de inscriere.pdf[ ]2023-05-19
Download this file (Adeverinta de vechime.pdf)Adeverinta de vechime.pdf[ ]2023-05-19
Download this file (Atributii.docx)Atributii.docx[ ]2023-05-19
Download this file (Bibliografie și tematica.docx)Bibliografie și tematica.docx[ ]2023-05-19
Attachments:
Download this file (Anunt.docx)Anunt.docx[ ]2023-05-17

           Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Contabilitate, IT, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Afișare anunț: 16.05.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 16.05.2023 – 06.06.2023

 

Proba scrisă: 19.06.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

I.                   Condițiile specifice:

-      studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-      vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

II.                Alte condiții/cerințe specifice:

-      cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoașterea pachetului MS Office - nivel mediu, cunoștințe de administrare MS Windows Server, Active Directory, Hyper-V – nivel începător; cunoștințe de administrare și interogare a bazelor de date MS SQL Server – nivel începător; cunoștințe de administrare a rețelelor de calculatoare și securitate cibernetică - nivel de bază. Testarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator va fi realizată în cadrul probei scrise, acest post fiind specific domeniului IT&C.

Attachments:
Download this file (rezultate selectie dosare.docx)rezultate selectie dosare.docx[ ]2023-05-15

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor, din cadrul Centrului de Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.  

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30

Ø  Proba scrisă: 13.06.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

                   Condiţii specifice de participare la concurs:

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de îngrijitor din cadrul Centrului Social Împreună.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30

Ø  Proba scrisă: 09.06.2023, ora 10:00

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 Condiţii specifice de participare la concurs:

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost:

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de psiholog practicant, studii superioare;

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de îngrijitor, studii generale;

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de paznic, studii generale.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba scrisă: 12.06.2023, ora 13:00

ØProba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

                  Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de PSIHOLOG PRACTICANT:

·         studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie

·         Atestat de liberă practică; treapta de specializare minimă Practicant

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de ÎNGRIJITOR:     

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de PAZNIC:

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

·         Atestatul profesional pe baza certificatului de absolvire a cursurilor de calificare profesională pentru executarea activităților de pază (în conformitate cu prevederile Cap. V, Secțiunea a 2 a, Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor)

·         Aviz psihologic – apt pentru profesia de paznic

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (unui) post contractual de execuție vacant de asistent medical generalist, grad debutant, din cadrul Centrului de zi Primii Pași din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba scrisă: 08.06.2023, ora 10:00

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 Condiţii specifice de participare la concurs:

·   Diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997

·         Certificat de mebru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat și valabil

·         Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

·         Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (un) post contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gr. debutant, studii S din cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 12.05.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 08.06.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra eamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5