Attachments:
Download this file (rezultate proba scrisa.docx)rezultate proba scrisa.docx[ ]2023-11-27

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de șef centru, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Pietricica.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Ø  Afișare anunț: 27.11.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 27.11.2023 – 12.12.2023, inclusiv, ora 16:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 21.12.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS (conform art. 9, alin. (4), Anexa nr. 1 din Hotărârea Nr. 867 din 14 octombrie 2015):

a) Nivel studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 2 ani;

b) Nivel studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul, juridic, medical, economic sau al științelor administrative cu Vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 5 ani.

Attachments:
Download this file (rezultate selectie dosare.docx)rezultate selectie dosare.docx[ ]2023-11-17
Attachments:
Download this file (centralizator final.docx)centralizator final.docx[ ]2023-11-13

Anunț privind reducerea termenului de susținere a interviului.

Attachments:
Download this file (Anunt reducere termen.docx)Anunt reducere termen.docx[ ]2023-11-09
Attachments:
Download this file (rezultate selectie dosare.docx)rezultate selectie dosare.docx[ ]2023-11-07
Attachments:
Download this file (Rezultat final.pdf)Rezultat final.pdf[ ]2023-11-01
Attachments:
Download this file (rezultate selectie dosare.docx)rezultate selectie dosare.docx[ ]2023-10-30

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Implementare și Monitorizare Programe, Proiecte, Servicii Sociale, în conformitate cu art. 618 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Afișare anunț: 24.10.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 24.10.2023 – 13.11.2023

Selecția dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

 

Proba scrisă: 27.11.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

Având în vedere prevederile H.G. Nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale art. IV din OUG nr. 34/2023 – alin. (2) lit. a).

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de șef centru, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Pietricica.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 23.10.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 23.10.2023 – 03.11.2023, inclusiv, ora 14:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 14.11.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

 

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

 

Attachments:
Download this file (PV final.pdf)PV final.pdf[ ]2023-10-02
Attachments:
Download this file (Rezultate selectie dosare.pdf)Rezultate selectie dosare.pdf[ ]2023-09-22

          Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Implementare și Monitorizare Programe, Proiecte, Servicii Sociale, în baza art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023 a Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Attachments:
Download this file (centralizator final.docx)centralizator final.docx[ ]2023-06-26
Attachments:
Download this file (Anunt anulare.docx)Anunt anulare.docx[ ]2023-06-19

Subcategorii