Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 3 (trei) posturi contractuale de execuție vacante de EDUCATOR, studii S, din cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile „Creșterea participării la învățămțntul ante-preșcolar prin înființarea Centrului de zi Primii Pași”, cod SMIS 133203

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normal a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămînă.

 

 

Ø  Afișare anunț: 10.09.2021

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 10.09.2021 – 23.09.2021, inclusiv, ora 16.30

Ø  Selecția dosarelor de înscriere: În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor - până la data de 27.09.2021

Ø  Proba scrisă: 04.10.2021, ora 10.00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviuîn termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 24., alin. (5) din HG nr. 286/2011

 

 

Rezultatul probei selecției dosarelor pentru concursul de promovare in functia publica de executie vacanta de sef serviciu - Serviciul Achizitii Publice, Logistica, PSI din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

Proba scrisă are loc în data de 16.09.2021, începând cu ora 10.00 la sediul direcției.

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează în data de  30.09.2021,  ora 10:00 concursu pentru  ocuparea pentru perioadă nedeterminată  a unui post contractual de execuţie vacant  de asistent medical generalist (PL) grad debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară.

 

Data afisarii anuntului - 08.09.2021.

Detalii in fisierele anexate.

 

 

 

            Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizează concurs/examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional  superior în cadrul Serviciului Protecția și Promovarea drepturilor copilului, Compartiment Protecția Copilului, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

                  Concursul/examenul de promovare va avea loc la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, constând în proba scrisă – ce se va susține în data de 01.10.2021, ora 10.00 și interviu, ce va fi organizat în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Detalii in documentele anexate.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de ASISTENT SOCIAL, studii S, din cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile „Creșterea participării la învățămțntul ante-preșcolar prin înființarea Centrului de zi Primii Pași”, cod SMIS 133203

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normal a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămînă

 

Ø        Afișare anunț: 20.08.2021

Ø        Perioada de depunere a dosarelor: 20.08.2021 – 02.09.2021, inclusiv, ora 16.30

         Selecția dosarelor de înscriere: În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor - până la data de 06.09.2021

Ø         Proba scrisă: 13.09.2021, ora 10.00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

  Proba interviuîn termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 24., alin. (5) din HG nr. 286/2011

Pentru detalii vă rugăm să accesați documentele anexate

 

Rezultatele probei selectiei dosarelor de concurs pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Comunicare. Secretariat si Registratura din data de 30.08.2021, ora 10.00, sunt disponibile in documentul anexat.

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 5 organizează  concurs de promovare pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu, gradul II în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.        

Afișare anunț:  16.08.2021;

Perioada de depunere a dosarelor: 16.08.2021 –06.09.2021;

Selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Proba scrisă – 16.09.2021,  ora 10:00, la sediul  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

 Pentru detalii vă rugăm să accesați documentele anexate.

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.

Detalii în link-urile de mai jos:

Subcategorii