Attachments:
Download this file (rezultate selectie dosare.docx)rezultate selectie dosare.docx[ ]2023-05-15

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor, din cadrul Centrului de Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.  

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30

Ø  Proba scrisă: 13.06.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

                   Condiţii specifice de participare la concurs:

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de îngrijitor din cadrul Centrului Social Împreună.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30

Ø  Proba scrisă: 09.06.2023, ora 10:00

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 Condiţii specifice de participare la concurs:

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost:

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de psiholog practicant, studii superioare;

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de îngrijitor, studii generale;

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de paznic, studii generale.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba scrisă: 12.06.2023, ora 13:00

ØProba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

                  Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de PSIHOLOG PRACTICANT:

·         studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie

·         Atestat de liberă practică; treapta de specializare minimă Practicant

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de ÎNGRIJITOR:     

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de PAZNIC:

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

·         Atestatul profesional pe baza certificatului de absolvire a cursurilor de calificare profesională pentru executarea activităților de pază (în conformitate cu prevederile Cap. V, Secțiunea a 2 a, Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor)

·         Aviz psihologic – apt pentru profesia de paznic

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (unui) post contractual de execuție vacant de asistent medical generalist, grad debutant, din cadrul Centrului de zi Primii Pași din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba scrisă: 08.06.2023, ora 10:00

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 Condiţii specifice de participare la concurs:

·   Diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997

·         Certificat de mebru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat și valabil

·         Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

·         Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (un) post contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gr. debutant, studii S din cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 12.05.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 08.06.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra eamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, grad debutant, studii S din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI:

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 27.04.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 27.04.2023 – 11.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba scrisă: 22.05.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5, Piatra Neamț

ØProba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5.

Attachments:
Download this file (Atribuții post.doc)Atribuții post.doc[ ]2023-04-27
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]2023-04-27
Download this file (Anunt concurs.docx)Anunt concurs.docx[ ]2023-04-27
Download this file (Formular inscriere contractuali.docx)Formular inscriere contractuali.docx[ ]2023-04-27
Attachments:
Download this file (rezultate proba scrisa.docx)rezultate proba scrisa.docx[ ]2023-04-25

Subcategorii