Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Contabilitate, IT, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Afișare anunț: 16.05.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 16.05.2023 – 06.06.2023

 

Proba scrisă: 19.06.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

I.                   Condițiile specifice:

-      studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-      vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

II.                Alte condiții/cerințe specifice:

-      cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoașterea pachetului MS Office - nivel mediu, cunoștințe de administrare MS Windows Server, Active Directory, Hyper-V – nivel începător; cunoștințe de administrare și interogare a bazelor de date MS SQL Server – nivel începător; cunoștințe de administrare a rețelelor de calculatoare și securitate cibernetică - nivel de bază. Testarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator va fi realizată în cadrul probei scrise, acest post fiind specific domeniului IT&C.