Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost:

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de psiholog practicant, studii superioare;

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de îngrijitor, studii generale;

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de paznic, studii generale.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba scrisă: 12.06.2023, ora 13:00

ØProba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

                  Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de PSIHOLOG PRACTICANT:

·         studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie

·         Atestat de liberă practică; treapta de specializare minimă Practicant

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de ÎNGRIJITOR:     

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de PAZNIC:

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

·         Atestatul profesional pe baza certificatului de absolvire a cursurilor de calificare profesională pentru executarea activităților de pază (în conformitate cu prevederile Cap. V, Secțiunea a 2 a, Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor)

·         Aviz psihologic – apt pentru profesia de paznic

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.