Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (unui) post contractual de execuție vacant de asistent medical generalist, grad debutant, din cadrul Centrului de zi Primii Pași din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba scrisă: 08.06.2023, ora 10:00

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 Condiţii specifice de participare la concurs:

·   Diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997

·         Certificat de mebru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat și valabil

·         Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

·         Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.