Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala primește dosare în vederea acordarii sprijinului financiar, sub forma de tichete sociale pe suport electronic. Conform prevederilor OUG nr. 63/ 2022, categoriile de persoane vulnerabile vor primi, în perioada 1 iunie – 31 decembrie, tichete sociale pe suport electronic cu o valoare nominala de 250 lei, pentru achiziţionarea de produse alimentare de baza sau asigurarea de mese calde.
 
Ca excepție, familiile cu copii care nu beneficiaza de alocație pentru susținerea familiei, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, pot solicita acordarea acestor tichete sociale, prin depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria raspundere la sediul Direcției de Asistența Sociala – Biroul Registratura, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni pâna joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri, între orele 8:00-14:00. De asemenea, persoanele fara adapost vor completa cererea și declarația pe proprie raspundere pentru a beneficia de aceasta masura de sprijin.
 
Modelul cererii și al declarației pe proprie raspundere privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materiala şi/sau risc de saracie extrema se gasesc atât în format tiparit la Registrura, cât și în format electronic.
 
Beneficiaza de sprijin material sub forma de tichete sociale emise pe suport electronic urmatoarele categorii de persoane şi familii:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare;
f) persoanele fara adapost.
 
Categoriile de persoane menționate mai sus, fara situațiile excepționale, sunt deja în evidența Casei Județene de Pensii Neamț și a Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Sociala vor primi acasa, prin poșta, tichetele sociale pe suport tip card, iar tichetele pentru persoanele fara adapost vor fi distribuite prin Direcția de Asistența Sociala.
 
Persoanele care se încadreaza în mai multe categorii dintre cele prevazute de prezenta Ordonanța beneficiaza de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordarii acestuia și poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde numai în reţeaua unitaţilor afiliate, pe baza actului de identitate. Excepție de la condiția prezentarii unui act de identitate o vor face persoanele fara adapost, care vor fi obligate, în schimb, sa prezinte un document eliberat de autoritațile publice locale care sa le ateste identitatea.