Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț primește dosare în vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2024 pentru sprijinirea mamelor și a nou-născuților acestora. Astfel, mamele din municipiul Piatr-Neamț, ale căror copii au vârsta de până la 3 luni vor beneficia o singură dată de tichete sociale pe suport electronic, în cuantum de 2.000 lei, acordate prin Programul Operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate”.

Acest sprijin material se adresează doar mamelor care au născut începând cu 12 aprilie 2024, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului și care fac parte din următoarele categorii:

a) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;

b) mamele cu dizabilităţi care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

c) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situaţii de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;

d) mame care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate;

e) mamele minore care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

f) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zone de conflict armat.

 

In situaţia în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naşterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal.

Dosarele se depun la biroul de registratură al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să prezinte următoarele documente:

v  Cerere tip;

v  Certificatul de naștere al mamei minore;

v  Certificatul de naștere al copilului;

v  Certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz;

v  Declarație pe propria răspundere a mamei care nu deține act de identitate și motivul pentru care nu îl deține;

v  Alte documente considerate necesare.

 

Alte precizări:

1. Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

2. Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate, şi numai pentru achiziţionarea produselor pentru nou-născuţi pentru care au fost emise.

3.Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuţi are perioadă de valabilitate şi poate fi utilizat de către destinatarii finali în termen de şase luni de la data emiterii acestuia, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

4.Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.

5. Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi are obligaţia ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica şi cunoaşte reţeaua de unităţi afiliate acestora, pe raza localităţii lor de domiciliu.

6. Acest beneficiu social nu se cumulează cu stimulentul financiar pentru nou-născuți acordat prin HCL nr. 252/ 2022.

 

 Măsura de sprijin material se implementează pe o perioadă de 4 ani, respectiv în perioada 2024-2027, în limita bugetului disponibil din cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 pentru această măsură şi în conformitate cu regulile de eligibilitate PoIDS 2021-2027.

Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 2.000 de lei, acordată într-o tranşă unică pentru fiecare nou-născut, şi are în vedere sprijinirea cuplurilor mamă-nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic în vederea achiziţionării de produse de îngrijire a nou-născutului.