Ancheta socială necesară la încadrarea copilului într-un grad de handicap, se întocmește pentru completarea dosarului necesar la DGASPC Neamț, conform Ordinului 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

Acte necesare:

- actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal al copilului;

- documentul prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărârea instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;

- certificatul de naștere/ act de identitate al copilului;

- certificatul de naștere al copilului;

- fişa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie;

- certificatul medical tip A5 eliberat de către medicul specialist;

- documentele medicale adiţionale;

- fişa de evaluare psihologică;

- fişa psihopedagogică.

 

Observații: ancheta socială menționată mai sus se întocmește și pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională a copilului cu dizabilități.