Capacitatea de a construi relații interumane reprezentă o provocare pentru copiii care provin din medii sociale defavorizate. Stabilitatea emoțională, un climat familial optim, precum și activități educaționale centrate pe nevoile identificate, îi ajută pe acești copii să adopte un stil de viață independentă. Printre activitățile organizate periodic de educatorii Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii, se numără și jocurile de grup, necesare pentru ca adolescenții să deprindă abilitatea de a coopera și de a lucra împreună cu colegii de echipă.

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, prin implementarea proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copii noștri”, SMIS 129792 oferă servicii sociale integrate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani, care provin din familii aflate în situație de risc. Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Postarea poate fi accesata aici -> https://bit.ly/3PLBWOP