Și Copiii noștri au primit din bucuria dăruită

Urmare realizării unui spectacol recreativ, de teatru muzical, intitulat “Păhărelul cu nectar”, banii rezultați din cumpărarea biletelor, au fost folosiți pentru achizitionarea de rechizite copiilor din cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani.

Astfel, părintele paroh Constantin Capșa, de la parohia “Buna Vestire” din municipiu, a poposit la sediul centrului în data de 28.09.2021 și a dăruit copiilor, pe lângă rechizitele școlare, și un cuvânt povățuitor, aducător de mângăiere sufletească și bucurie. Gazdele au multumit, în numele părinților, pentru darurile cele mult așteptate și atât de necesare pentru vărsta și condiția lor socială.

Centrul de de zi pentru preșcolari Castani beneficiază de o finanțare din fonduri nerambursabile din Fondul Social Europeanal, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, proiectul "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, și urmărește creșterea accesului la servicii integrate comunitare, accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru 210 copii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și educaționale.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt