Educație non-formală pentru prevenirea delincvenței juvenile  👮‍♀️🚓 📝  📖 🖋 👩‍✈️

În cadrul parteneriatului încheiat între Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială și Inspectoratul de Poliție a Județului Neamț, se derulează periodic acțiuni al căror scop îl reprezintă cunoașterea și conștientizarea fenomenului de delincvență juvenilă și victimizare a minorilor.

Tema din această săptămână o reprezintă "Drepturile și îndatoririle copiilor", în cadrul căreia, pentru consolidarea informațiilor, tinerii au efectuat fișe de lucru specifice și au fost răsplătiți cu o atenție dulce.

Această acțiune se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt