Final de proiect “Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul pandemiei COVID 19”

Beneficiind de o finanțare nerambursabilă în valoare totală de 322.560 lei, Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, a derulat programul de sprijin pentru persoanele vulnerabile vârstnice și cu dizabilități din Municipiul Piatra Neamț în cadrul proiectului “Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul pandemiei COVID 19”.

Sprijinul a constat în distribuirea de materiale de protecție și dezinfectanți către 400 de persoane vulnerabile vârstnice și cu dizabilități.

Fiecare pachet cu materiale de protecție și dezinfectanți conține:

- 1 cutie cu 50 măști de protecție,

- 1 litru dezinfectant mâini,

- 2 săpunuri lichide antibacteriene cu glicerină 0.5l,

- 1 flacon alcool sanitar 0.5l.

Distribuirea s-a realizat în 3 etape, 19-29.01.2021, 01-05.02.2021 și 15-19.02.2021, la domiciliul celor 400 de persoane cu vârsta peste 65 ani și cu dizabilități, aflate în situație de risc, persoane ce au fost selectate în baza criteriilor stabilite prin metodologia realizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Proiectul “Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul pandemiei COVID 19” a fost implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, cu finanțare din Fondul Social European și s-a urmărit creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și vulnerabilitate pentru 400 de persoane vârstnice, cu vârsta minimă de 65 de ani și cu dizabilități din municipiul Piatra Neamț.