Attachments:
Download this file (Tabel rezultate proba interviu.docx)Tabel rezultate proba interviu.docx[ ]2020-03-03

 

 

 

CENTRUL DE ZI PENTRU PREȘCOLARI CASTANI este situat în Piatra Neamț, strada  Castani nr. 7. Programul de activități cu beneficiarii Centrul de zi pentru preșcolari Castani pentru copii, se desfășoară pe perioada anului școlar și a vacanțelor școlare în intervalul orar 08.00-16.30. Centrul de zi pentru preșcolari Castani dispune de 25 de de locuri și asigură servicii în vederea menținerii, refacerii și dezvoltării capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Activităţile de bază sunt:  îngrijire, supraveghere, educaţie, recreere- socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

 

 

 

Barem de corectare a subiectelor pentru proba scrisa la concursul organizat in vederea ocuparii postului contractual vacant de educator in cadrul Centrului de zi pentru prescolari Castani din data de 02.03.2020, ora 10.00.

 

 

Proba interviului pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Educator (S) din cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț are loc joi, 05.03.2020,  îmcepând cu ora 09.30, la sediul direcției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5.

 

 

Rezultatele probei scrise  pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Educator, studii S, perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani organizat în data de 02.03.2020,  ora 10.00 la sediul Centrului Social Împreună din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.      

 

 

 

 

Concurs pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de Inspector de specialitate gradul IA in cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Logistica, PSI din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, organizat in data de 24.03.2020, ora 10.00.

 

 

PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE EXECUȚIE DE EDUCATOR (S) ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI PENTRU PREȘCOLARI ARE LOC ÎN DATA DE 02.03.2020, ORA 10.00 LA CENTRUL SOCIAL ÎMPREUNĂ DIN  STR. GAVRIL GALINESCU, NR. 46, PIATRA NEAMȚ.

 

 

Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.docx)Rezultate proba scrisa.docx[ ]2020-02-28

 

 

Directia de Asistenta a Municipiului Piatra Neamt organizeaza la data de 18 martie 2020 ora 10.00 concurs de recrutare pentru  ocuparea pentru perioada nedeterminata a unui post contractual de executie  de ingrijitor la domiciliu in cadrul Centrului de Ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice.

 

 

Rezultatele selectarii dosarelor pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare în funcţia contractuală de execuție vacantă de Educator, studii S, perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani care va avea loc în data de 02.03.2020,  ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează în data de 30.03.2020 (proba scrisă), ora 10.00 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii. 

     

 

Centralizator in urma finalizarii concursului de recrutare pentru doua posturi contractuale de executie vacante de ingrijitor in cadrul Serviciului pentru Educatie timpurie anteprescolara din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

Attachments:
Download this file (Rezultate contestație proba interviu.docx)Rezultate contestație proba interviu.docx[ ]2020-02-21
Attachments:
Download this file (Tabel rezultate selecția dosarelor.docx)Tabel rezultate selecția dosarelor.docx[ ]2020-02-21
Attachments:
Download this file (Tabel rezultate proba interviu.docx)Tabel rezultate proba interviu.docx[ ]2020-02-20

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  10.03.2020   ora  10.00   a concursului de recrutare pentru  ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor, pentru perioadă nedeterminată în cadrul Centrului Social Pietricica

Attachments:
Download this file (Formular înscriere  - funcție contractuală.doc)Formular înscriere - funcție contractuală.doc[ ]2020-02-19
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]2020-02-17
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]2020-02-17
Attachments:
Download this file (Selectie dosare.pdf)Selectie dosare.pdf[ ]2020-02-10

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  02.03.2020   ora  10.00   a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post contractual de execuție vacant de educator, studii superioare, pentru perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani

Attachments:
Download this file (Erata.pdf)Erata.pdf[ ]2020-02-18
Download this file (atributii post.pdf)atributii post.pdf[ ]2020-02-07
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]2020-02-07
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]2020-02-07
Attachments:
Download this file (rof cantina sociala.pdf)rof cantina sociala.pdf[ ]2020-02-05
Attachments:
Download this file (ROF DAS.pdf)ROF DAS.pdf[ ]2020-02-05

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  27.02.2020   ora  10.00   a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post contractual de execuție vacant de educator, studii superioare, pentru perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii

Attachments:
Download this file (atributiile postului.pdf)atributiile postului.pdf[ ]2020-02-07
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]2020-02-05
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]2020-02-05

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  17.02.2020   ora  10.00   a concursului de recrutare pentru  ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante pentru perioadă nedeterminată de îngrijitor  în cadrul Serviciului pentru educație timpurie antepreșcolară. 

Attachments:
Download this file (Atribuțiile postului îngrijitor.docx)Atribuțiile postului îngrijitor.docx[ ]2020-01-29
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]2020-01-23
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]2020-01-23

 

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare în funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical generalist PL debutant în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul atașat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant contractual candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post. Tabelul cu rezultatele finale a fost afişat astăzi 20.01.2020, ora 14.00 la sediul  unității și pe siteul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ şi pe site-ul instituţiei www.daspn.ro

 

 

 

Atașat, rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Asistent medical generalist (PL) debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară organizat în data de 16.01.2020, începând cu ora 12.30 la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

 

 

       Atasat, rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui postcontractual de execuție vacant de asistent medical generalist (PL), grad debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 13.01.2020, ora 10.00.  Candidații care au  obţinut  peste 50 de puncte  au fost declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă și se pot prezenta la proba interviului. Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

           Proba interviului pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de asistent medical generalist (PL), grad debutant din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț are loc joi, 16 ianuarie 2020,  îmcepând cu ora 12.00, la sediul direcției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5.

 

Attachments:
Download this file (Anunt interviu.pdf)Anunt interviu.pdf[ ]2020-01-13
Download this file (Rezultate proba scrisa.pdf)Rezultate proba scrisa.pdf[ ]2020-01-13