Directia de Asistenta Sociala intentioneaza sa atribuie contractul de prestari     
,,Servicii de  mentenanta si revizii ascensoare la Centru Social Pietricica”
Documentatia de atribuire se regaseste si in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi sub nr.  ADV 1352681/22.03.2023 

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf. art. 187 alin. 3 lit d Legea 98/2016

Durata contract: de la 01.05.2023 pana la 31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni conf art. 165 HG 395/2016.

Termen depunere oferte: 29.03.2023

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2023-03-22
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2023-03-22
Download this file (Contract lifturi draft 2023.docx)Contract lifturi draft 2023.docx[ ]2023-03-22
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]2023-03-22