Directia de Asistenta Sociala intentioneaza sa atribuie contractul de prestari     „Servicii de verificare periodică a instalațiilor electrice de interior și siguranță; prizelor de pământ și paratrăsnet; instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu”
Documentatia de atribuire se regaseste si in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi sub nr.  ADV 1350669/14.03.2023 

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf. art. 187 alin. 3 lit d Legea 98/2016

Durata contract: de la 01.05.2023 pana la 31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni conf art. 165 HG 395/2016.

Termen depunere oferte: 22.03.2023

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2023-03-15
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2023-03-15
Download this file (Draft contract Inst. elec..docx)Draft contract Inst. elec..docx[ ]2023-03-15
Download this file (Formulare. Instalatii elec 2023.docx)Formulare. Instalatii elec 2023.docx[ ]2023-03-15