Directia de Asistenta Sociala a mun Piatra Neamt intentioneaza sa atribuie direct contractul de prestari Servicii medicale de medicina muncii. Prezenta documentație de atribuire se regăseste si în catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunțuri sub nr. ADV 1288706/02.05.2022

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf art. 187 alin 3 lit a Legea 98/2016

Durata contract: de la data semnării pana  la data de 31.12.2022 cu posibilitatea prelungirii conf art. 165 HG 395/2016

Termen de depunere oferte: 09.05.2022 ora 10

Attachments:
Download this file (Anunt si caiet de sarcini.pdf)Anunt si caiet de sarcini.pdf[ ]2022-05-02
Download this file (CENTRALIZATOR SUME.xlsx)CENTRALIZATOR SUME.xlsx[ ]2022-05-02
Download this file (draft contract.doc)draft contract.doc[ ]2022-05-02
Download this file (FORMULARE.doc)FORMULARE.doc[ ]2022-05-02