Directia de Asistenta Sociala a mun. Piatra Neamt intentionează să atribuie contractul: Servicii de verificare periodica a: instalațiilor electrice de interior și siguranță; prizelor de pământ și paratrăsnet; instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu. Prezenta documentație de atribuire se regăseste si în catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunțuri sub nr. ADV 1274812/04.03.2022

Procedură aplicată: achiziție directă offline, în temeiul art. 43 alin. 2 HG 395/2016;

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut conf art. 187 alin. 3 lit. a Legea 98/2016;

Data limită depunere oferte: 18 februarie 2022, ora 1200;

Sursa de finanţare: bugetul local

Attachments:
Download this file (Model contract instal. elec 2022.docx)Model contract instal. elec 2022.docx[ ]2022-03-04
Download this file (Formulare.docx)Formulare.docx[ ]2022-03-04
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2022-03-04
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2022-03-04