Directia de Asistenta Sociala a mun. Piatra Neamt intentionează să atribuie contractul de furnizare: Echipaemnte IT. Prezenta documentație de atribuire se regăseste si în catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunțuri sub nr. ADV 1271402/16.02.2022

Procedură aplicată: achiziție directă offline, în temeiul art. 43 alin. 2 HG 395/2016;

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut conf art. 187 alin. 3 lit. a Legea 98/2016;

Data limită depunere oferte: 23 februarie 2022, ora 1300;

Sursa de finanţare: bugetul local