Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința locuitorilor de pe de raza orașului, cu venituri reduse, intenția de a încheia un parteneriat cu Compania Județeană APA SERV SA , în vederea accesării unei finanțări, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul apei, investiția 3 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Întrucât pentru obținerea finanțării sunt necesare îndeplinirea cumulativă a unor cerințe, enumerate în Ghidul specific, persoanele eligibile trebuie să aibă în vedere următoarele:

a)      este persoană singură cu venituri reduse/ face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);

b)      are domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritorială care a delegat operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

c)       își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare”, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor în vederea racordării/ branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare;

d)      și-au exprimat acordul cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării / branșării care presupun intervenția pe terenul unde se va realiza investiția;

e)      și-au exprimat acordul în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

f)       și-au exprimat consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

g)      și-au exprimat angajamentul de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

 

Totodată, imobilul/ terenul care fac obiectul proiectului ce urmează a fi depus, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

• să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;

• să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

• să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 

Având în vedere cele menționate, persoanele care doresc să se racordeze la sistemul public de apă și canalizare, sunt invitate în perioada 27.12.2023 – 23.01.2024, la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 să completeze cererea, iar după semnarea parteneriatul să depună următoarele documente:

• cerere;

• act de identitate solicitant;

• adeverință de venit pentru toți membrii familiei (adeverință ANAF pentru venituri, cupon de pensie, adeverință de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Ssocială, adeverință ajutor social);

• declarație privind componența familiei și alte acte doveditoare (certificate de naștere, certificate de căsătorie)

• extras din cartea funciară pentru imobilul de domiciliu unde este proprietar

• acordul notarial cu privire la participarea în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”, prin intermediul solicitantului de finanțare, respectiv acordul notarial cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în vederea racordării/branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare

• acordul notarial cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării/branșării care presupun intervenții pe terenul unde se va realiza investiția;

• acordul notarial în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

• consimțământul utilizatorului, dat în fața notarului public, privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

• angajamentul utilizatorului, autentificat de notarul public, de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

 

Pentru informații suplimentare cu privire la Străzile din Municipiul Piatra – Neamț conectate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și/ sau rețeaua de canalizare, vă rugăm să contactați Compania Județeană APA SERV SA la numărul de telefon: 0233 233340 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.