Fonduri pentru sprijinirea persoanelor care găzduiesc refugiați din Ucraina

Locuitorii municipiului Piatra-Neamț, care găzduiesc persoane refugiate din Ucraina începând cu 8 martie 2022, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 lei/ zi pentru fiecare persoană. Dosarele se depun în primele 3 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. În situația în care solicitarea de decontare se depune după a treia zi lucrătoare a lunii, cererea va fi soluționată luna următoare.

Dosarul se depune de către proprietarul locației și trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. cerere pentru decontarea cheltuielilor cu hrana, conform HG nr. 336 din 2022, în care se menționează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care se solicită decontarea;
  2.          declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

  3.     copia actului de identitate al proprietarului și documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței (copie după actul de proprietate) în care sunt găzduite persoanele refugiate; 

  4.       cont IBAN, dacă pe cerere se bifează opțiunea de plată prin virament bancar.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968. 

În ceea ce privește decontarea cheltuielilor cu cazarea, în cuantum de 50 lei/ persoană/ noapte, urmează să fie emisă o Hotărâre de Guvern. După publicarea acesteia, vom anunța public data de la care se vor putea depune dosarele pentru decontarea cazării.

Attachments:
Download this file (cerere-1.pdf)cerere-1.pdf[ ]2022-04-11
Download this file (declarație-1.pdf)declarație-1.pdf[ ]2022-04-11