Primăria Piatra Neamț acordă Stimulentul financiar pentru nou născuti

 

Prin HCL nr. 224/31.08.2021, modificată prin HCL nr. 252/ 25.08.2022 s-a dispus acordarea unui Stimulent financiar pentru nou născuti, în vederea sprijinirii familiilor/mamelor singure cu domiciliul stabil pe raza municipiului Piatra-Neamț, sub formă de vouchere, după cum urmează:

- 1000 lei net pentru primul născut;

- 1200 lei net pentru al doilea născut;

- 1500 lei net pentru al treilea și următorii născuți.

 

Cererea pentru acordarea stimulentului financiar se va depune pentru fiecare nou-născut la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare nr.5, însoțită de următoarele documente:

- actul de identitate al unuia dintre părinți (în original și copie);

- certificatul de naștere al copilului nou născut (în original și copie),

- adeverință de la SPCLEP Piatra Neamț privind domiciliul în municipiul Piatra Neamț (dacă nu rezultă din actul de identitate);

- biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; prin excepție, biletul de ieșire din spital/ certificatul medical constatator al nașterii poate fi emis de către maternitatea unde a avut loc nașterea, în cazul situațiilor medicale speciale (de ex: naștere prematură, patologii asociate, etc.);

- cerificatele de naștere ale copiilor născuți anterior, după caz (în original și in copie);

- extras de cont pentru efectuarea viramentului, după caz;

- adeverință care să ateste că solicitantul a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 anterioare cererii;

- adeverință care să ateste că solicitantul a absolvit studii profesionale/liceale/universitare, în ultimele 12 luni anterioare cererii (după caz);

- certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale care să ateste că beneficiarii nu au datorii neeșalonate către bugetul local (document eliberat de către Direcția de Taxe și Impozite locale din Piatra Neamț str. Cueji nr.1B-  clădirea Forum Center).  

               

Condiții de acordare:

- stimulentul se acordă o singură data pentru fiecare nou născut, pe bază de cerere,

- cererea se depune  în termen de 30 de zile de la data nașterii copilului;

- cel puțin unul dintre membrii familiei sa aibă domiciliul stabil în Piatra Neamț cu cel puțin 12 luni anterioare depunerii cererii;

- nașterea s-a înregistrat la Spitalul Județean Neamț cu excepția situațiilor medicale speciale (naștere prematură, etc.) când nașterea are loc în altă unitate medicală;

- părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;

- stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice.

 

Stimulentul financiar pentru nou-născuți se va acorda în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii.

 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul DAS Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare, nr.5 sau la numerele de telefon 0233.622968 sau 0748146754.