Rezultatele finale ale concursului  din data de din data de  21.09.2018 (proba selecţiei dosarelor de concurs), 27.09.2018 (proba scrisă) şi 01.10.2018 (proba interviului) pentru ocuparea  unui post contractual de execuție vacant de îngrijitor în cadrul Serviciului pentru Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a  municipiului Piatra Neamț.

 

 

 

Rezultatele probei interviu  pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant  de îngrijitor din cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de  01.10.2018, ora 10.00.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de 22.10.2018  ora 10.00  a concursului de recrutare pentru  ocuparea a 2 (două) posturi de execuție vacante de asistent social debutant, pentru perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de sprijin şi asistenţă specializată pentru copii şi în cadrul Centrului Social Împreună.

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post de execuție vacant  de îngrijitor în cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 27.09.2018, ora 10.00.